Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Suomalaisen metsän ja metsätalouden historiaa


Sisällys


"Suomi elää metsästä, on metsässä ja on metsä", kirjoittaa FT Markku Kuisma metsäteollisuuden historiassaan. Oheinen lause kuvaa hyvin suomalaisten suhdetta metsään. Käsillä oleva kokonaisuus käsittelee eri luvuissa metsän merkitystä suomalaisten elämässä pääasiassa metsätalouden kannalta, ja metsä- ja puunjalostusteollisuuden vaiheiden kuvaaminen on jätetty vähemmälle.

Kokonaisuus jakaantuu seuraaviin lukuihin:

- Metsien kulttuurinen ja henkinen merkitys
- Kaskeaminen
- Tervanpoltto
- Sahateollisuuden nousu
- Metsäyhtiöiden maanhankinta
- Hakkuut ja suhtautuminen niihin
- Asutus ja metsä
- Metsävarat itsenäisyyden aikana
- Metsälainsäädännön ja metsäorganisaatioiden kehittyminen
- Metsäopetuksen ja metsäntutkimuksen vaiheita
- Suojelua ja "metsäsotia"
- Kuolevatko Suomen metsät?
- Kirjallisuutta

©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1998