Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Suomen koululaitoksen historiaa


Johdanto


Koulunkäynti Ruotsin vallan aikana

- Keskiajan oppilaitokset
- Opillinen koulutus uskonpuhdistuskaudella
- Opillinen koulutus Ruotsin suurvaltakaudella
- Opillinen koulutus 1700-luvulla
- Kansanopetus

Koulujärjestelmän kehittäminen autonomian aikana


- Oppikoulu 1800-luvun alkupuolella
- Koulutoimen ylihallituksen perustaminen
- Kansakoulun syntyminen ja laajeneminen
- Oppikoulun uudistuminen autonomian loppupuolella
- Pohjakoulukysymys 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa
- Ammattiopetuksen kehityspiirteitä
- Kansanopistojen ja työväenopistojen alkuvaiheet

Koululaitos itsenäisyyden aikana


- Oppivelvollisuuden toteuttaminen
- Kansakoulusta peruskouluun
- Oppikoulu ja lukio
- Keskityksestä hajautukseen
- Ammattikoulutuksen laajeneminen
- Vapaa kansansivistystyö ja aikuiskasvatus
- Muutoksia koulutoimen hallinnossa
- Elinikäinen koulutus

Kirjallisuutta


©Internetix, Nettiradio Mikaeli / Heikki Myyryläinen 1998