Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sisältö


Opintojakson esittely


Kurssilla tarkastellaan ihmiskunnan historiaa pitkittäisleikkauksena. Tutkiskelemme läntisen Euroopan taloudellisia murroksia ja niiden vaikutusta ihmisen ja luonnon suhteeseen.

Johdanto
Historian väkilukuja
Kaupunkien väkilukuja
Ihminen ja luonto

1. Historian jaotteluja

2. Neoliittinen vallankumous

3. Orjuus

4. Feodalismi
Hansaliitto
Keskiajan maatalous
Viikingit

5. Teollinen vallankumous
Modernien Alankomaiden synty
Nykyaikaisen yhteiskunnan ehdot
Lamakausia ennemmin ja myöhemmin
Talouspolitiikan mittaamisesta

6. Suomi
Suuriruhtinaskunta - menestystarina?
Elintaso-olympialaiset juuri ennen II maailmansotaa
Suomen merenkulun historiaa

7. Kirjallisuutta

Verkossa on joistakin kurssin käsittelemistä aiheista paljonkin tietoa, joistakin taas ei juuri mitään. Paljosta tiedosta taas osa on epätieteellistä tai ainakin kohteliaasti ilmaistuna kyseenalaistettavaa. Joidenkin sivujen alareunassa on linkkiluettelo, joka on tarkoitettu vain vihjeeksi. Ne eivät ole ainoita eivätkä välttämättä edes parhaita aihetta käsitteleviä

© Internetix/Jukka Sirén 1997