Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

3.2.8 Vähäkäyttöiset sijat abessiivi, komitatiivi ja instruktiivi


Abessiivia, komitatiivia ja instruktiivia nimitetään marginaalisiksi sijoiksi. Ne ovat varsin harvinaisia; niitä käytetään nominien sijoina lähinnä vain eräissä jäykistyneissä sanonnoissa. Lauseenjäseninä ne ovat adverbiaaleja. — Näiden sijojen päätteet ovat seuraavat:

ABESSIIVI raha+tta
KOMITATIIVI vaimo+ine+en
INSTRUKTIIVI (kulkea) jala+n


Abessiivi


Abessiivi ilmaisee puuttumista, ilman olemista. Sen sijalla käytetään useimmiten prepositiota ilman ynnä partitiivia, esim. ilman rahaa. Abessiivi tunnetaan erityisesti eräistä sananlaskuista, esim.

Joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee.
Joka syyttä suuttuu, se lahjatta leppyy.


Komitatiivi


Komitatiivi ilmaisee jonkin kanssa olemista. Päätteen alussa olevan i:n vuoksi komitatiivi on yksikössä ja monikossa samanlainen. Päätteen jäljessä on aina omistusliite substantiiveissa mutta ei niiden attribuuttina olevissa adjektiiveissa. Esim.

vaimo+ine+en, molemp+ine laps+ine+en, kaikk+ine tavaro+ine+ni


Instruktiivi


Instruktiivi ilmaisee normaalisti välinettä tai keinoa. Vain harvoista sanoista käytetään yksikön instruktiivia, esim.

istua rinnan, kulkea jalan, pitää kaupan

Monikon instruktiivi on tavallisempi, esim.

omin voimin, paljain päin, kaksin käsin

Huomattakoon, että abessiivi ja instruktiivi ovat melko tavallisia verbintaivutuksessa infinitiivien sijoina, esim.

tekemättä mitään (3. infinitiivin abessiivi)
mennen tullen (2. infinitiivin instruktiivi)

© Internetix / Erkki Savolainen 1998