Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Johdanto

Haastattelu
Haastattelulajit
Haastattelun ominaispiirteet
Haastatteluun valmistautuminen
Kysymystyypit
- Ensisijaiset kysymykset
- Toissijaiset kysymykset
Kysymysten jaksottelu
Haastattelussa toimiminen
Haastattelun arviointi
Kirjallisuus

Puhekulttuuri
Vähäpuheisen suomalaisen myyttinen historia
Mitä suomalaisten viestintätavoista tiedetään?
Puhumisen säännöt suomalaisessa kulttuurissa
Onko suomalaisilla small talkia?
Kirjallisuus

Kielellä vaikuttaminen
Vaikuttaminen
Suostuttelu
Perusteleminen
Puhumiseen valmistautuminen
Kohdentaminen
Puhujan luotettavuus
Kirjallisuus

Suomen kielen rakenne
Pikakatsaus suomen kielen ominaispiirteisiin
Äänteet
Muodot
Sanat
Lauseet
Kirjallisuutta ja linkkejä

Teksti ja lukija
konstruktio
reseptio
ironia, parodia, pastissi ja satiiri
tausta
avainromaani
kirjallisuus