Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

6.3.2 Toisen infinitiivin instruktiivi


2. infinitiivin instruktiivi on eräänlainen kevyt predikaatin tekemisen saattelija. Se osoittaa tavallisesti predikaatin tekemisen tapaa, ja sen tekijä on silloin sama kuin lauseen subjekti. Esim.

Palasimme kotiin kävellen.
Hän suostui pyyntöön empien.

Seuraavat rakennetyypit, joissa on erillinen tekijä, ovat harvinaisempia. Ylempää tyyppiä on nimitetty modaaliseksi lauseenvastikkeeksi, alempaa status-lauseenvastikkeeksi:

Tyttö nauroi kaikkien nähden.
Poika odotti sydän pamppaillen.


Merkitystehtävä


Säännönmukaisesti käytetty 2. infinitiivin instruktiivi luonnehtii hallitsevan verbin tapaa, se on korvattavissa niin että, siten että -ilmauksella. Lisäksi infinitiivin ja hallitsevan verbin tekeminen on samanaikaista. Kirjakielessä 2. infinitiivin instruktiivi pyrkii leviämään perustehtävistään paljon laajemmalle. Laaja-alaisempi käyttö on tyypillisesti paperikielistä, puhekielelle vierasta, ja siksi kielenhuolto on pyrkinyt sitä torjumaan.

Esimerkiksi lauseessa "Poliisit tunkeutuivat sisälle löytäen miehen sieltä kuolleena" infinitiivi ei enää kevyesti saattele predikaattia eikä osoita sen tekemisen tapaa, vaan se on pikemmin itsenäisen lauseen veroinen. Siksi infinitiivirakenne on purettava omaksi lauseekseen: – – ja löysivät – – .

Vielä huonommin 2. infinitiivin instruktiivi sopii lauseisiin, joissa infinitiivin ilmaisema tekeminen on selvästi hallitsevan verbin tekemistä myöhempi. Kyseessä ei silloin voi mitenkään olla pääverbin tekemisen tapa. Esim.

"
Kokous alkoi klo 18 päättyen klo 20."
Par. – – ja päättyi – – .


Johtuen yms.


2. infinitiivin instruktiivin virheellisestä käytöstä tavallisimpia ovat johtuen-ilmaukset, esim. "Säästä johtuen yleisöä oli vähän". Puhekielessä on vanhastaan käytetty loogisia ja riittävän ilmaisukykyisiä postpositioita: (sään tms.) johdosta, vuoksi, takia, tähden.

Muita virheellisesti käytettyjä tapauksia ovat esim. riippuen, liittyen ja perustuen. Virka- ja kansliakielestä voi vielä nykyäänkin tavata jopa näin kömpelöä koskien-sanan käyttöä:

"
Tehtiin ehdotus koskien sitä ja sitä"
Par. – – ehdotus, joka koski ; – – sitä ja sitä koskeva ehdotus.


Harjoitustehtäviä


Korjaa seuraavista virkkeistä norminvastaiset tapaukset. (Osa on siis oikein.)

Tehtävä 1

Kettu pakeni kanalasta höyheniä syljeskellen.

Tehtävä 2

Pakolainen matkusteli ympäri Eurooppaa saaden ilmeisesti jostain rahallista tukea.

Tehtävä 3

Uusi ohje on ollut voimassa vuodesta 1980 alkaen.

Tehtävä 4

Viikonlopun kelit ovat lumisateesta johtuen vaikeat.

Tehtävä 5

Huomautus esitettiin kaikkien kuullen.

Tehtävä 6

Työpaikan ihmissuhteet muodostuvat riippuen asemasta, johon työssä on joutunut.

Tehtävä 7

Tyttö juoksi rannalla hiukset tuulessa hulmuten.

Tehtävä 8

Syntyvyys on laskenut Suomessa ollen nyt maailman alhaisimpia.

Tehtävä 9

Eläkelaitokseen ei ole kertynyt riittävästi varoja aiheuttaen osaltaan rahoituksen epävarmuutta.

Tehtävä 10

Lähemmin tarkastellen osoittautui, että kyseessä oli väärennös.

© Internetix / Erkki Savolainen 1998