©Internetix

Lähteet


 1. Holopainen, T & Levonen, A-L, (1995),
  Yrityksen perustajan opas, s. 15-16; Yrityksen tietokirjat Oy, Helsinki.
 2. Holopainen, T & Levonen, A-L, (1995),
  Yrityksen perustajan opas, s. 75; Yrityksen tietokirjat Oy, Helsinki.
 3. Holopainen, T & Levonen, A-L, (1995),
  Yrityksen perustajan opas, s. 77; Yrityksen tietokirjat Oy, Helsinki.
 4. Vainio, V, (1989)
  Yrityksen riskirahoitus, s. 161; teoksessa Rahatalouden Käsikirja, toim. Kosonen, K, Huttunen, J, Vartiainen H; Gummerrus, Jyväskylä.
 5. Holopainen, T & Levonen, A-L, (1995),
  Yrityksen perustajan opas, s. 91; Yrityksen tietokirjat Oy, Helsinki.
 6. Hoffren, S, (1993),
  Pienyrityksen käsikirja, s. 357-358; Yrityksen tietokirjat Oy, Jyväskylä.
 7. Holopainen, T & Levonen, A-L, (1995),
  Yrityksen perustajan opas, s.230; Yrityksen tietokirjat Oy, Helsinki.
©Internetix/ Vesa Terävä