MB6 Matemaattisia tutkimusmenetelmiä - sisältö:

Johdanto
Koordinaatiston geometriaa
Harjoituksia
Vastaukset

Yhtälöpari
Harjoituksia
Vastaukset

Kolmen muuttujan yhtälö
Harjoituksia
Vastaukset

Epäyhtälöt
Harjoituksia
Vastaukset

Sovelluksia
Harjoituksia
Vastaukset

Lineaarinen optimointi
    Kahden muuttujan epäyhtälö
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Lineaarinen optimointi
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Lineaarisen optimoinnin sovelluksia
    Harjoituksia
    Vastaukset

Lukujonot ja sarjat
    Yleistä
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Aritmeettinen lukujono
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Geometrinen lukujono
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Summamerkintä
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Aritmeettisen ja geometrisen sarjan summat
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Sovelluksia
    Harjoituksia
    Vastaukset

    Harjoituskoe
    Malliratkaisut