MB5 Matemaattinen analyysi - sisällysluettelo

1. Lausekkeen käsittely
Harjoituksia
Vastaukset
2. Toisen asteen funktiot
Harjoituksia
Vastaukset
3. Funktion muutosnopeus
Harjoituksia
Vastaukset
4. Derivaatta
Harjoituksia
Vastaukset
5. Derivaattafunktio
Harjoituksia
Vastaukset
6. Funktion tutkiminen derivaatan avulla
Harjoituksia
Vastaukset
7. Funktion suurin ja pienin arvo suljetulla välillä
Harjoituksia
Vastaukset
8. Funktion ääriarvot
Harjoituksia
Vastaukset
9. Ääriarvosovellukset
Harjoituksia
Vastaukset
10. Derivointikaavojen laajennus
Harjoituksia
Vastaukset
Harjoituskoe kurssista