MB3 Matematiikan tilastot ja todennäköisyys - Sisältö


Luku 1 Mitä tilastot ovat ?
1.1. Etymologinen tausta
1.2. Tilastot ja niiden tehtävä
1.3. Arkipäivän tilastot
1.4. Tilastokaavioiden laadinta
1.4.1. Kaavioiden teon periaatteita

Luku 2 Tilastomatematiikka
2.1. Tilastodata ja sen peruskäsitteet
2.2. Tilastodatan esittäminen
2.3. Luokittelu ja tunnusluvut

Luku 3 Todennäköisyyslaskennan perusteita
3.1. Todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä
3.2 Tilastollinen todennäköisyys
3.3 Todennäköisyyksiä geometrian avulla
3.4. Kombinatoriikkaa
3.5. Kombinatoriikka todennäköisyyslaskennassa
3.5.2. Kertolasku- ja yhteenlaskusäännöt
3.5.3. Kokonais- ja ehdollinen todennäköisyys
3.6. Todennäköisyysjakauma
3.6.2. Normaalijakauma
3.7. Odotusarvo ja keskihajonta

Harjoituksia
Tilastojen lisäharjoitukset
Vastaukset harjoituksiin
Todennäköisyyteen liittyviä lisäharjoituksia
Vastaukset harjoituksiin
Poimintoja ylioppilastehtävistä
Vastaukset harjoituksiin