Luvuista: murtoluvutEsimerkki 1.
  on murtoluku. Luku kolme on osoittaja ja luku viisi on nimittäjä.

Esimerkki 2.
, missä on sekaluku ja on epämurtoluku.

Esimerkki 3.
 , erinimiset murtoluvut on ensin lavennettava samannimisiksi murtoluvuiksi murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuissa. Tämän jälkeen yhteen- ja vähennyslasku suoritetaan osoittajien avulla.

 

Esimerkki 4.

 

Esimerkki 5.
  , murtolukujen kertolasku suoritetaan siten, että osoittajat ja nimittäjät kerrotaan keskenään. Ennen kertomista kannattaa aina supistaa mahdollisimman pitkälle.
 

Esimerkki 6.
 

Esimerkki 7.
, murtolukujen jakolasku muutetaan murtolukujen kertolaskuksi siten, että jaettava kerrotaan jakajan käänteisluvulla.
 

Esimerkki 8.

Muista!!!
Lähes kaikissa laskukoneissa löytyy näppäin , jonka avulla voidaan murtolukujen laskutoimituksia suorittaa suoraan.
ŠInternetix / Ari Mikkonen