MA9 Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa - sisältö


Johdanto

1. TODENNÄKÖISYYSLASKENNAN PERUSKÄSITTEET

1.1. Klassinen todennäköisyys
1.2 Tilastollinen todennäköisyys
1.3 Todennäköisyyksiä geometrian avulla
1.4. Kombinatoriikka
1.5. Kombinatoriikka todennäköisyyslaskennassa

2. TODENNÄKÖISYYSJAKAUMA

2.1. Stokastinen muuttuja
2.2. Toistokoe eli binomijakauma
2.3. Jatkuva todennäköisyysjakauma
2.4. Normaalijakauma
2.5. Odotusarvo ja keskihajonta

3. TILASTOMATEMATIIKKA

3.1. Tilastodata ja sen peruskäsitteet
9. luokan data
3.2. Tilastodatan esittäminen
3.3. Luokittelu ja tunnusluvut
3.4. Jatkuvan muuttujan kaaviot ja tunnusluvut

Lisäharjoitukset
TESTI 1
TESTI 2