MA5 Trigonometria ja vektorit - sisältö


Johdanto

1. Trigonometria
1.1 Suunnattu kulma

1.2 Sini ja kosini

1.3 Tangentti

1.4 Radiaani

1.5 Trigonometriset funktiot
Harjoituskoe 1
Tehtävien Vastaukset 1

2. Vektorit
2.1 Vektorien yhteen- ja vähennyslasku

2.2 Vektorien kertominen luvulla

2.3 Vektorin komponentit

2.4 Vektorit koordinaatistossa

2.5 Skalaaritulo
Harjoituskoe 2
Tehtävien Vastaukset 2