MA4 Analyyttinen geometria - sisältö


  Johdanto

 1. Koordinaatisto

 2. Suoran kulmakerroin ja suuntakulma

 3. Suoran yhtälö

 4. Ympyrän yhtälö

 5. Suorien keskinäinen asema

 6. Pisteen etäisyys suorasta

 7. Lineaarinen yhtälöryhmä

 8. Lineaarinen optimointi

 9. Paraabeli

 10. Ympyrän leikkauspisteet

 11. Ellipsi ja hyperbeli

 12. Harjoituskoe


 13. Tehtävien vastaukset