MA10 Lukujonot ja sarjat - sisältö


Johdanto
1. Todistusmenetelmät
Harjoituksia

2. Lukujonot:
2.1 Lukujonon määritelmä
Harjoituksia
Vastaukset
2.2 Lukujonon raja-arvo
Harjoituksia
Vastaukset
2.3 Aritmeettinen lukujono
Harjoituksia
Vastaukset
2.4 Geometrinen lukujono
Harjoituksia
Vastaukset

3. Sarjat:
3.1 Summamerkintä, sarjan suppeneminen ja hajaantuminen
Harjoituksia
Vastaukset
3.2 Aritmeettisen ja geometrisen sarjan summat
Harjoituksia
Vastaukset
3.3 Sovelluksia
Harjoituksia
Vastaukset

4. Sarjakehitelmä:
4.1 Potenssisarja
Harjoituksia
Vastaukset
4.2 Funktion sarjakehitelmä
Harjoituksia
Vastaukset

Harjoituskoe
Ratkaisumallit