©Internetix


Sisällys


Etusivu

1. Kemian laskuja

 • Stoikiometriasta
 • Reaktioyhtälöt
 • Hapettuminen
 • Hapettuminen syvällisemmin
 • Käsitteitä
 • Vastaukset
 • 2. Mooli

 • Mooli on..
 • Kaavoista
 • n = m/ M, n = N / NA, n = v / Vm
 • c = n / V, r = m / V, r = M / Vm
 • Kertoimia
 • 3. Kaasulaki

 • pV=nRT
 • 4. Sähkökemiaa

 • Metallien jännitesarja
 • Galvaaninen- ja elektrolyysikenno
 • Sähköisten reaktioiden spontaanisuus
 • Elektrolyysi
 • Q = I t
 • It = neF
 • Ruoste - korroosio
 • 5. Jaksollinen järjestelmä ja kvanttimekaniikkaa

 • Alkuaineiden jako
 • Pääryhmät
 • Sivuryhmät
 • Atomi ja ionisäteet
 • Ionisoitumisenergia
 • Hapetusluvuista yleensä
 • Tavallisimmat hapetusluvut
 • Metallisuus ja epämetallisuus
 • Kvanttimekaniikan perusta
 • Yhteenveto tärkeimmistä asioista kemiassa
 • Olennaista, muistettavaksi tarkoitettua asiaa
 • Spektrien perusteet
 • Hundin sääntö
 • Mitä ovat kompleksit
 • Kokeita kotona

  Tehtäviä

  Jätä kirjoittajalle kommetteja, lisäysideoita, mukaan tarvittavia laskutyyppejä, selvennyksiä tai malleja ja ilmoita myös kaikista asia- ja kirjoitusvirheistä tai siitä jos jollain selaimella jokin teksti näkyy väärin.