Moderni fysiikka

1. Suhteellisuusteoriaa
2. Kvantittuminen
3. Dualismi
4. Atomimallit
5. Spektrit

1. VÄLIKOE

6. Ydin
7. Ydinreaktiot
8. Ydinvoima
9. Ionisoiva säteily
10. Hiukkasfysiikka

2. VÄLIKOE
TUTKIELMA

©Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy 1998