©Internetix

Elämme fysiikan maailmassa


Kaikille yhteinen kurssi

Sisältö:

1. Fysiikan kaikille yhteisen kurssin tavoite ja rakenne

Tutkielman aiheita

2. Mitä fysiikka on ja miten se on saanut alkunsa
fysiikka -physics - fysik - die Physik

3. Suureet ja yksiköt
suure - quantity - kvantitet - die Größe

4. Liike
liike - motion - rörelse - die Bewegung

5. Mekaniikan peruslait
mekaniikka - mechanics - mekanik - die Mechanik - mécanique

Harjoituksia 1

Harjoituksia 2

Harjoituksia 3

Harjoituksia 4

6. Pyörivät kappaleet
voiman momentti - moment of force - kraftmoment - der Kraftmoment - moment d'une force

7. Gravitaatio
painovoima - weight - tyngd - Gewichtskraft - poids

8. Voimien tasapaino
tasapaino - balance - jämvikt - das Gleichgewicht

9. Työ, teho ja energia
työ - work - arbete - die Arbeit - travail

Etätehtävä 1.

10. Nesteiden ja kaasujen mekaniikkaa
neste - fluid - vätsk - die Flüssigkeit

11. Lämpö
lämpö - heat - värme - die Wärme

12. Valo
valo - light - ljus - das Licht - lumière

13. Sähkö ja magnetismi
sähkö - electricity - die Elektricitet - electrizität - électricité

14. Aineen rakenne
aine - matter - materia - der Stoff

15. Ydinvoima
ydinvoima - nuclear power - kärnkraft - die Kernkraft

16. Kaikenlaista säteilyä
säteily - radiation - strålning - die Strahlung

17. Hiukkaset ja maailman synty
hiukkanen - particle - partikel - das Partikel

18. Fysiikka jokapäväisessä elämässä

Etätehtävä 2.

Vastaukset tehtäviin

©Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka Oy