©Internetix

Fysiikan matemaattiset apuneuvot


 1. Suuret ja pienet luvut
 2. Rationaalilukujen laskusääntöjä
 3. Suurelaskenta
 4. Tulosten tarkkuus
 5. Havaintokuvat
 6. Koordinaatistot
 7. Yhtälöt ja verrannot
 8. Ensimmäisen asteen yhtälön kuvaaja
 9. Yhtälöryhmät
 10. Determinantti
 11. Etätehtävä 1.
 12. Toisen asteen yhtälöt
 13. Toisen asteen yhtälön kuvaaja
 14. Logaritmit
 15. Geometriaa ja trigonometriaa
 16. Vektorit
 17. Vektorin kertominen skalaarilla
 18. Pistetulo
 19. Ristitulo
 20. Tangentin yhtälö
 21. Derivaatta
 22. Graafinen integrointi
 23. Integraali
 24. Etätehtävä 2.
 25. Tutkielman aiheita.

©Internetix/Ismo Elo/Käyttöfysiikka 1997