Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Ääreishermosto


Ääreishermosto eli perifeerinen hermosto muodostuu hermoista ja niiden haaroista. Aivohermot lähtevät aivoista ja selkäydinhermot selkäytimestä. Toiminnallisesti ääreishermosto jaetaan autonomiseen (tahdosta riippumattomaan) ja somaattiseen (tahdonalaiseen) hermostoon.

Hermot muodostuvat hermosyykimpuista, joista osa on aivoihin viestejä vieviä (afferentteja) ja osa aivoista kehoonpäin viestejä välittäviä (efferenttejä). Samassa hermossa voi kulkea sekä autonomisen, että somaattisen hermoston hermosyitä. Hermosolujen solukeskukset sijaitsevat keskushermostossa tai sen välittömässä läheisyydessä.

Kuvassa keskushermosto on kuvattu ja sinisellä ja ääreishermoston hermot keltaisella:


Aivohermoja on 12 paria ja ne lähtevät aivojen pohjasta. 2. aivohermo on näköhermo joka tuo viestejä silmästä aivojen näköalueelle. Muita aivohermoja ovat kolmoishermo (pääasiassa kasvojen tuntohermo), naamahermo (ennen kaikkea kasvolihasten liikehermo) ja tasapaino-kuulohermo (tuo sisäkorvasta kuulo-, liike- ja tasapainoaistimuksia).

Selkäydinhermoja on 31 paria. Tuntohermosyyt tulevat selkäytimeen takajuuren kautta ja liikehermosyyt etujuuren kautta. Ylimpinä lähtevät selkäytimestä kaulahermot, niiden alapuolella rintahermot, sitten lannehermot, ristihermot ja alimpana pari häntähermoja.

Elimistön paksuin hermo on jalkaan kulkeva lonkkahermo, joka tunnetaan myös iskiashermona. Se jää joskus selkärangan nikamassa puristuksiin ja aiheuttaa voimakkaan kiputilan. Selkäydinhermot voidaan puuduttaa ruiskuttamalla puudutusainetta selkärangankanavaan lähelle hermojen lähtökohtaa (epiduraalipuudutus).

©Internetix / Helena Salo 1997