Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Johdanto
Valvonta
Ympäristöriskien arviointi
Eettisiä näkökohtia

Katkaisuentsyymit
Kantajavektorit
Transformaatio
Geelielektroforeesi
PCR
Hybridisaatio
Sekvenssointi
DNA-Kirjastot
DNA-Sormenjäljet
Geenitekniikan entsyymit

Jalostus
o Eläinjalostus
o Kasvinjalostus
Terveydenhuolto
Lääketeollisuus
Elintarviketeollisuus
Entsyymiteollisuus
Ympäristönsuojelu

Kirjallisuus
Sanasto
Linkit