Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Teollisuus


Teollisuus on toimintaa, jossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tai puolivalmiita tuotteita.


Tuotantotekijät


Teollisuuden sijaintiin vaikuttavat

- Raaka-aineen saatavuus
- Pääoma (koneet, maa, raha..)
- Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
- Käyttövoima (energia)
- Etäisyys markkinoille

Teollisuus voidaan sijaintinsa perusteella luokitella seuraaviin ryhmiin:
- Raaka-ainehakuinen
- Työvoimahakuinen
- Markkinahakuinen
- Kuljetushakuinen
- Energiahakuinen


Eri teollisuuden aloilla on paljon kiinteää yhteistoimintaa:
- Horisontaalinen kytkentä: esim. auton kokoaminen usean eri alihankkian komponenteista.
- Vertikaalinen kytkentä: esim. metallin jalostamista levyiksi ja edelleen laitteiksi


Maailman teollisuuskeskittymät


- Länsi- ja Keski-Eurooppa
- Pohjois-Amerikka
- Venäjä
- Japani
- Kehitysmaat: Kiina, Intia, Brasilia, Meksiko


©Internetix/Juha Kuusela 1997