Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Riittävyys


Käsitteitä


Resurssipohja: kaikki maapallon aines ja maapallolla tapahtuva biologiset ja fysikaaliset kierrot sekä Auringosta maapallolle säteilevä energia.
Resurssi: luonnosta saatavat voimavarat.
Reservi
: ne tunnetut resurssit, joiden hyödyntäminen on taloudellisesti kannattavaa vallitsevilla maailmanmarkkinahinnoilla.

Luonnonvarat luokitellaan:
- Uusiutuviin: peräisin elävästä luonnosta eli ekosysteemistä tai epäorgaanisessa luonnossa itsestään tapahtuvien ilmiöiden hyväksikäyttöä (esim. veden kiertokulku).
- Uusiutumattomiin: syntyneet satojen tai tuhansien miljoonien vuosien kuluessa. Eivät uusiudu ollenkaan tai uusiutuvat niin hitaasti, että ovat käytännöllisesti katsoen uusiutumattomia. Ihmisen kannalta käytössä rajallinen määrä.

Luonnonvarat voidaan luokitella lisäksi:
- Aineettomiin: esim. luonnon ja kulttuurimaiseman kauneusarvot.
- Aineellisiin


Luonnonvarojen rajallisuus


Luonnonvarojen käyttö on jakautunut epätasaisesti. Teollisuusmaat käyttävät 80 % kaikista luonnonvaroista. Uusiutumattomat luonnonvarat ovat ehtymässä, mikä voi johtaa hyvinvoinnin romahtamiseen teollisuusmaissa.

Keinoja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymistä vastaan:
- Tarpeetonta kulutusta karsittava.
- Tavaroiden laatua ja käyttöikää nostettava.
- Kehitettävä uusia energiamuotoja.
- Lisättävä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä (esim. biodiesel).
- Uusiutumattomia luonnonvaroja on kierräterrävä.
- Kehitettävä uusia luontoa säästäviä materiaaleja.

Biologisten luonnonvarojen rajoittamaton käyttö voi helposti johtaa eläin-kasvilajien häviämiseen tai uusiutumisen hidastumiseen.

©Internetix/Juha Kuusela 1997