Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Opiskeluohjeita


Oppikirjat


Kurssin oppikirjaksi suositellaan: Ervasti, Kytömäki, Paananen: Terra Nova, WSOY (1997). Myös muut lukion maantiedon oppikirjat ovat mahdollisia. Voit tilata oppikirjan itsellesi esim. Suomalaisesta kirjakaupasta.Kurssisuunnitelma


Toimi seuraavasti:
- Tutustu ensin asiaan selailemalla Internetixin Toimiva maapallo (GE1) -hypertekstejä.
- Lue ja alleviivaa kyseinen alue oppikirjastasi.
- Palaa takaisin Internetixiin ja tee aiheeseen liittyvät harjoitukset.
- Ennen kuin aloitat, tee itsellesi ajankäyttösuunnitelma esim. seuraavasti:
Tervetuloa (1h)
Universum (5h)
Tellus (5h)
Endogenia (7h)
Eksogenia (11h)
Ongelmat (7h)

Kunkin aihealueen sisällä ajankäyttö jakautuu suunnilleen seuraavasti:
hypertekstien selailu (1-2h), oppikirjaan perehtyminen (3-6h) ja tehtävät (3-6h)
.

Aikatauluista voidaan aina poiketa, mutta tärkeintä on varata riitävästi aikaresurssia kurssin suorittamiseen. Sijoita 36 tuntia omaan lukujärjestykseesi. Lisäksi sinun tulee varata riittävästi aikaa (minimi 10 tuntia) kurssin loppukokeeseen valmistautumiseen.


Portfolio


Portfolio on oppimispäiväkirja. Se on myös näytesalkku siitä, miten sinä olet kokenut tämän kurssin suorittamisen. Tee päivittäin pieniä merkintöjä kurssin etenemisestä, omista vaikutelmistasi ja ahaa-elämyksistäsi.


Reaalikoe


Maantiedosta reaalikokeeseen tulee kahdeksan tehtävää. Sarjasta löytyvät seuraavat tehtävätyypit:
perustehtävä, soveltava tehtävä, materiaalitehtävä ja omaan aluemaantieteen tutkielmaan liittyvä tehtävä
. Parhaiten valmistaudut reaalikokeeseen tarkastelemalla edellisten vuosien tehtäviä.
Reaalikokeen tehtävät pisteytetään 1-6 ja jokeri 1-9. Eri pistemääriä voi luonnehtia seuraavasti:

1p Vastauksessa on jotain oikeaa. (Pistemäärän saa tosi pienellä vastauksella.)
2p Välttävä vastaus. Jotain olennaista on tavoitettu. Ylimalkainen tyyli. Virheitä
3p Perusvastaus. Jokseenkin selkeä runko. Voi olla kielellisesti huono. Ei juuri virheitä. Ns. luurankovastaus.
4p Korkeatasoinen vastaus. Luurangon ympärillä on lihaa ja verta.
5 - 6p Vastauksessa on ulkonaista hohtoa. Kielellisesti erinomainen. Tärkeää on myös muistaa, että erinomainen vastaus ei edellytä ns. lisätietoja koulukurssien ulkopuolelta.

Jokerivastaus pisteytetään välillä 1-3p kuten normaali reaalivastaus. Ns. jokerivaikutus tulee näkyviin tämän jälkeen. Jokerivastaus on normaalisti normaalivastausta pidempi.

©Internetix/Juha Kuusela 1997