Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Muuttoliikkeet


Maassamuutto


Esimerkiksi Suomessa muuttosuunnat ovat :
- Pohjois- ja Itä-Suomesta Etelä-Suomeen
- Maaseudulta taajamiin


Maassamuuton käynnistää lähtöalueen työntötekijät (esim. työttömyys) ja kohdealueen vetotekijät (esim. parempi elintaso).
Maassamuutto aiheuttaa lähtöalueilla kumulatiivista taantumaa ja kohdealueilla rakenne- ja sopeutumisongelmia.


Siirtolaisuus


Siirtolaisuus on valtion rajan ylittävää vapaaehtoista muuttoliikettä:
- Maastamuuttoa
- Maahanmuuttoa

Löytöretkistä ja niiden vaikutuksesta alkunsa saanut siirtomaakausi johtivat eurooppalaisten laajamittaiseen siirtolaisuuteen, joka suuntautau aluksi Amerikan mantereelle ja myöhemmin Australian mantereelle. Vuosien 1820 - 1930 välisenä ajanjaksona Euroopasta muutti muihin maanosiin n. 60 miljoonaa ilmistä.


Pakolaisuus


Pakolaiseksi
luetaan henkilö, joka on paennut kotimaastaan rotuun, uskontoon, kansallisuuteen, tiettyyn yhteiskuntaluokaan tai poliittiseen mielipiteeseen kohdistuneen vainon vuoksi ja joka ei kykene tai on haluton turvautumaan kotimaansa suojaan.


Nomadismi


Nomadismia eli paimentolaisuutta esiintyy kahta eri muotoa:
- Täysnomadismi: ihmiset elävät jatkuvasti esim. vaeltavien karjalaumojen mukana.
- Seminomadismi: puolinomadismia. Ihmiset elävät osan vuotta esim. tuntureilla (saamelaiset).


Pendelöinti


Pendelöinti on säännöllistä liikkumista kahden paikan välillä
(esim. työmatkaliikennettä).

©Internetix/Juha Kuusela 1997