Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Mielikuvat


Määritelmä


Mielikuva on jokaiselle yksilöllisesti muodostuvut kuva itsestään ja tapa, jolla kukin sen tulkitsee.

Syyt, jotka vaikuttavat mielikuviin ovat mm. :
- Aistihavaintojen määrä ja sisältö
- Kasvatus
- Koulutus
- Media
- Mielipiteet
- Ennakkoluulot

Asiat, jotka omaksumme liittyvät aikasemmin opittuihin asioihin. Näin syntyy mielikuva. Päätökset tehdään mielikuvia soveltamalla.
Mielikuvia voidaan tutkia (esim. mentaali - miellekarttojen avulla).


Muuttuvat mielikuvat


Uutuudet eli innovaatiot muuttavat mielikuvia. Ihmiset voidaan ajaa ryhmiin sen mukaan, miten he suhtautuvat innovaatioihin:
- Innovaattorit hyväksyvät uutuuden nopeasti ja ottavat sen käyttöön.
- Enemmistön etujoukko hyväksyvät uutuuden pienellä viiveellä.
- Enemmistön jälkijoukko hyväksyvät uutuuden, kun omaksujien määrä alkaa hiljalleen vähentyä.
- Vitkastelijat vastustavat innovaatiota niin pitällä kuin on mahdolllista.

Innovaatioiden leviämistä voidaan tarkastella kaden teoreettisen mallin avulla:

- Tartuntadiffuusiossa uutuus leviää innovaatiopisteestä tasaisesti lähiympäristöön.
- Hierarkisen diffuusion mallissa uutuus leviää ensin esim. suurimpiin keskuksiin, joista se etenee niiden lähiympäristöön. Innovaation etenemisen kannalta hierarkinen diffuusio on tehokkaampi.

©Internetix/Juha Kuusela 1997