Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Metsät


Metsä on kasviyhdyskuntien pääformaatio, jonka näkyvimpiä kasveja ovat puut.
- Maapallon maa-alasta metsiä on n. 30%.
- Metsät jaetaan
-- Trooppisiin sademetsiin
-- Havumetsiin
-- Lehti- ja sekametsiin


Sademetsät


- Runsassateisia, rehevä aluskasvillisuus, kuuluu trooppiseen vyöhykkeeseen.
- Monipuolinen puusto (40-100 lajia/ha)
- Kokonaisala on harventunut 1970-luvun jälkeen 100 km/päivä.
- Puut huonolaatuisia paperin valmistukseen.
- 1500 mm:n vuotuinen sademäärä.
- Jaetaan:
-- Trooppisiin sademetsiin
-- Vuoristo sademetsiin
-- Subtrooppisiin ja lauhkeisiin sademetsiin
-- Sumu ja pilvimetsiin
-- Trooppisiin monsuunimetsiin.


Havumetsät


- Aluskasvillisuutta on niukasti.
- Puusto yksipuolista.
- Pensaat, varvut, jäkälät yms. korvaavat puuston puutteellisutta.
- Tärkeä raaka-aine saha- ja puunjalostusteollisuudelle.
- Pehmeys (softwood) ja selluloosakuidun pituus tekevät havupuut soveltuviksi kemialliseen puunjalostukseen.
- Hidaskasvuista
- Viileä vyöhyke Pohjoisella pallopuoliskolla on havumetsävyöhykkeistä tärkein.


Lehti - ja sekametsät


- Sijaitsee pääasiassa lauhkeilla vyöhykkeillä.
- Vähenee jatkuvasti.
- Virkistyskäytön arvo nousussa.
- Jaetaan:
-- Lauhkeisiin lehtimetsiin
-- Lämpimän lauhkeisiin lehtimetsiin
-- Nahkealehtimetsiin ja monsuunimetsiin


Metsän ekologinen merkitys


- Metsät suojelevat auringon, tuulen, sateiden vaikutuksilta.
- Estävät eroosiota.
- Puut ovat tehokkaita vedensitojia ja välttämättömiä ravinteiden pitämiselle jatkuvasti kierrossa.
- Kaikesta fotosynteesistä lähes puolet metsien osuutta.
- Suuri hapen tuottaja.


Metsän merkitys raaaka-aineena


- Tärkeimmät tuottajat: Pohjois-Amerikka ja Pohjoismaat
- Tropiikin etuja: runsas lajivalikoima, työvoiman halpuus ja puun nopea kasvu
- Paperin valmistuksessa tropiikin puut ovat huonoja laadun kannalta.
- Metsistä saadaan: puuta teollisuuteen, ravintoa, lääkkeitä, torjunta-aineita ym.


Taloudellinen merkitys


Havumetsä:

- Kasvu hidas
-- Hyvä kemiallinen rakenne
- Lajeja vähän
-- Taloudellista
- Suorarunkoisia

Sademetsä:

- Kasvu nopeaa
-- Heikko laatu
- Lajeja paljon
-- Vaikeuksia kemiallisessa prosessissa.
- Rungon muodostus epäedullista

Softwood

Biomassan tuotto heikko

Hardwood

©Internetix/Juha Kuusela 1997