Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kulttuuri


Määritelmä


Kulttuuri on kaikkien niiden ratkaisujen summa, jotka ryhmä ihmisiä on keksinyt sopeutuakseen luonnon ympäristöön ja sosiaaliseen ympäristöön.

Kulttuurit eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Peruselementtejä ovat:
- Kieli
- Uskonto
- Tavat
- Taidot
- Tiedot
- Uskomukset
- Asenteet
- Arvot


Samalla toiminnalla voi olla eri arvo. Kulttuureilla on paljon annettavaa toisilleen.


Kieli


- Kulttuurin keskeisimpiä osia.
- Välitetään tieto seuraaville sukupolville.
- Yksilö voi tunnistaa kuuluvansa tiettyyn yhteisöön.
- Maailmassa puhutaan n. 4000 - 5000 erilaista kieltä sekä moninkertainen määrä murteita.
- Muuttoliikkeiden, kaupankäynnin ja poliittisten valtasuhteiden mukana kielet ovat levinneet kauas alkuperäisiltä alueiltaan.
- Valtion monikielisyys voi aiheuttaa ongelmia (esim. Kanadan Quebec ja Bosnia).
- Monikielisyys voi olla myös vahvuus (esim. Sveitsi).
- Kielet voivat myös sekoittua keskenään (esim. Linqua Franca, kaupankäynnin kieli).
- Maanosista Afrikka on kielellisesti kaikkein rikkain.


Uskonto


- Yhdistää tai erottaa.
- Valtauskonnon ovat syntyneet pienellä alueella.
-- Kristisusko, juutalaisuus ja islam Lähi-Idässä.
-- Hindulaisuus ja buddhalaisuus Pohjois-Intiassa.


Kulttuuripiirit


Kulttuuripiirejä ovat:
- Anglo-Amerikka
- Latinalainen Amerikka
- Eurooppa
- Pohjois-Afrikka ja Lounais-Aasia
- Saharan eteläpuolinen Afrikka
- Venäjä
- Kiina
- Japani
- Intia
- Kaakkois-Aasia
- Oseania
- Australia


©Internetix/Juha Kuusela 1997