Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Keskus- ja vaikutusaluejärjestelmä


Alueteorioiden pohjalta voidaan selittää, miksi jotkin toiminnot sijaitsevat siellä, missä sijaitsevat.


Käsitteitä


Keskusteoria

- Mahdollisimman harvalla keskusten verkolla pyritään tarjoamaan alueen väestölle kaikki keskuspalvelut riittävän lyhyellä hankintaetäisyydellä.

Keskuspalvelu

- Alueelle jakaantunutta väestöä palvellaan mahdollisimman keskeisellä paikalla.

Keskusetäisyys

- Paikan etäisyys alueen taloudellisten ja muiden toimintojen keskeisimmästä pisteestä.

Minimimarkkinaetäisyys

- Takaa riittävän asiakasmäärän, jotta toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Maksimimarkkinaetäisyys

- Asiakkaan kyky liikkua ja hankkia itselleen keskuspalveluja

Yrityksen voitto

- Maksimi- ja minimimarkkinointietäisyyden välinen erotus.

Sijaintimaankoron laki

- Hinta, joka kannattaa maksaa toiminnalle edullisesta sijainnista.
- Maksu korvautuu mm. pienempinä maksukustannuksina ja suurempana asiakaskuntana.

Sijaintimaankoron laki kaupungeissa

- Tuottoisat toiminnot, jotka pystyvät maksamaan korkean vuokran tarvitsemasta alueestansa, valtaavat keskustan. Poikkeuksena ovat mm. sairaalat ja koulut, joille keskeisestä sijainnista voi olla jopa haittaa.
- Maanarvon kohoamisen vuoksi vain pankit, tavaratalot, erikoisliikkeet, jne. sijoittuvat keskustaan.
- Kaupunkien liikekeskukset kehittyvät henkilöliikenteen kannalta keskeisimmille alueille.


Keskusluokat


- Pääkaupunkikeskus (esim. Helsinki)
- Valtakunnanosakeskus (esim. Oulu)
- Maakuntakeskus (esim. Jyväskylä)
- Kaupunkikeskus (esim. Kerava)
- Kuntakeskus (esim. Mäntsälä)
- Paikalliskeskus (esim. Koivukylä)
- Kyläkeskus (esim. Ohkola)

©Internetix/Juha Kuusela 1997