Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kaupunkien rakenne


Kaupunkeihin on syntynyt alueita, joille on tyypillistä asuminen, liiketoiminta, teollisuus tai virkistäytyminen. Tällaisesta maankaytön järjestäytymisestä on laadittu useita malleja.


Rakennemalleja


Kehä - eli vyöhykemalli

- Liikekeskusta on sijoittunut keskelle ja teollisuus, tukkukauppa sekä asuinalueet muodostavat liikekeskustan ympärille kehiä.
- Asuinalueet järjestäytyvät tulojen mukaan siten, että pieneituloisimmat asuvat sisimällä vyöhykkeellä ja suurituloiset uloimmalla.

Sektorimalli

- Päätiet ja muut liikenneyhteydet vaikuttavat malliin
=> teollisuus hakeutuu hyvien kulkuyhteyksien lähelle.
- Pienituloisten asuinalueita muodostuu teollisuussektorin viereen.
- Jos jokin alue on hyvin haluttua asuinaluetta, tulojen ja tonttien hinnat nousevat ja alueesta muodostuu vähitellen varakkaiden asuinalue.

Moniydinmalli

- Sopii parhaiten suurten kaupunkien kuvaamiseen.
- Edellisiä malleja joustavampi, koska toiminnot ovat vaihtelevan muotoisilla ja laajuisilla alueilla.
- Liikekeskusten lisäksi on pienempiä ostoskeskuksia ja asuinaluieiden lisäksi on asumalähiöitä.
- Parhaat asuinalueet hakeutuvat kauas teollisuusalueista.

©Internetix/Juha Kuusela 1997