Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kaupungistuminen


Kaupungistuminen eli urbanisoituminen on yhteiskunnallinen muutostapahtuma, jossa yhä suurempi osa väestöstä siirtyy asumaan kaupunkeihin ja muihin taajamiin.


Edut ja haitat


Edut


- Työ ja asiointimatkat lyhenevät

- Yritykset säästävät kuljetus- kustannuksissa
=> Yhteistyö helppoa

- Mahdollisuus sopia yhteisestä koulutuksesta, markkinoinnista, koneiden huollosta yms.

- Työvoimaa paremmin saatavissa

- Yhteiskunta on keskittynyt
=> teiden ja kaukolämmityksen rakentaminen halvempaa

- Palveluilla riittävästä käyttäjiä
=> monenlaisten palveluiden ylläpitäminen mahdollista

Haitat


- Ympäristön laatu on huonontunut
- Ilman saastuminen:
tehtaista, autojen lämmityksestä ja liikenteestä tulevat savukaasut

- Vesien saastuminen:
jätevesien ravinteet ja mahdolliset myrkyt rajoittavat vesien käyttöä

- Melu:
häiritsee vilkasliikenteisten teiden, lentokenttien ja teollisuusalueiden lähellä asuvia

Yli 500 000 asukkaan kaupungissa haitat alkavat olla etuja suuremmat.


Kehitysmaiden kaupungistuminen


- Väkilukua kasvattavat voimakas muuttoliike sekä suuri luonnollinen väestön lisäys.
- Nopeasti kasvavalle väestölle ei pystytä usein tarjoamaan perustarpeita: asuntoja, vettä, viemäröintiä, kouluja eikä muitakaan palveluja.
=> Perusongelmien parissa kamppailu ei jätä paljoa voimavaroja ympäristöasioiden hoitamiseen.
- Kaupungistuminen jatkuu, koska kehitystoimenpiteet ovat kohdistuneet kaupunkeihin.
=> Kaupunkilaisilla paremmat mahdollisuudet tienata rahaa, saada terveydenhoitoa ja päästä kouluun.

©Internetix/Juha Kuusela 1997