Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kaivannaiset


Historian eri kausia voidaan erotella kaivannaisten perustella:
- Kivikausi
- Pronssikausi
- Rautakausi
- "Piikausi"


Kaivannaisten kulutus kymmenkertaistui vuosien 1750 - 1900 välisenä aikana teollisen vallankumouksen ansiosta.


Kaivannaisten tuotanto


Tärkeimpiä kaivannaisia ovat mineraalit (yli 2000).
- Malmimineraalit
- Teollisuusmineraalit


Metallit ovat louhittavien mineraalien tärkein ja arvokkain ryhmä.
Teräslaatuihin käytettäviä seosmetalleja (ns. strategisia metalleja: magnani, kromi, nikkeli ja molybdeeni) tuotetaan varsin paljon.

Kaivoksen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttavat seuraavat seikat:
- Esiintymän laatu
- Esiintymän koko
- Saavutettavuus (kuljetusetäisyydet, poraussyvyys)
- Maailmanmarkkinahinta


Kaivannaisia merestä


Valtamerissä on huomattava mineraalivarasto. Merivedestä erotellaan mm. magneesiumia, bromia ja ruokasuolaa. Merenpohjasta löydetään hiekan ja soran lisäksi metalleja, timantteja sekä merivedestä saostuneita fosfori-mangaaninoduleita (eli metallikokkareita)

- Mineraalipitoisuudet usein liian pieniä.
- Esiintymät sijaitsevat kaukana mantereesta aj ovat liian syvällä.
- Noduleiden hyödyntäminen on vaikeaa.

Tuliperäisillä vyöhykkeillä on kuumia lähteitä:

- Veden mukana purkaituu sulfideja
- Ovat taloudellisesti tärkeämpiä kuin nodulit

Merenpohjan alla on rautamalmia ja kivihiilikerrostumia, öljyä ja maakaasua

- Öljyn ja maakaasun osuus kaikista kaivannaisista on lähes 90 %.


Ympäristövaikutukset


Kaivoksesta aiheutuvat ympäristövauriot riippuvat mm.
- Kaivosalueen luonnonympäristöstä
- Materiaalin määrästä
- Esiintymän syvyydestä
- Malmin rakenteesta
- Riskastus- ja jalostusmenetelmästä

Metallisulatoista pääsee rikkidioksidia ilmakehään

- Happosateet

Kivihiilen ja öljyn polttaminen vapauttaa ilmakehään valtavat määrät
- Hiilidioksidia, mikä edistää kasvihuoneilmiötä
- Rikin ja typen oksideja, mitkä saavat aikaan happosateet

Maakaasun käyttö aiheutaa vähemmän saasteita kuin kivihiilen tai öljyn polttaminen
- Maakaasu koostuu lähinnä metaanista

©Internetix/Juha Kuusela 1997