Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Kaavoitus


Kaavatyypit


- Kaavat ovat yksityiskohtaisia suunnitelmia, jotka ohjaavat maankäyttöä ja säätelevät rakentamista.

SEUTUKAAVA, yleisluontoisia, suurempia kaavoja
YLEISKAAVA, yleisluontoisia, suurempia kaavoja
ASEMAKAAVA => kaupunki
RAKENNUSKAAVA => maaseutu
RANTAKAAVA => loma-asutus


- Seutukaavat ovat laajojen alueiden (useiden kuntien) maankäytön yleispiirteisiä suunnitelmia, joita laativat seutukaavaliitot.
- Yleiskaava on kunnan laatima yleisluontoinen suunitelma.
- Asemakaava on kaupungin rakennuskaavan nimitys.
- Rakennuskaavaa käytetään yleensä maaseudulla.
- Rantakaava laaditaan loma-asutusta varten.


Kaavoituksen periaatteet


- Toimivuus
- Ympäristö
- Terveys
- Turvallisuus
- Viihtyvyys
- Suojelu
- Maanomistus
- Yhteinen etu

©Internetix/Juha Kuusela 1997