Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Maantieteen esittelyä


Yleiskatsaus maantieteeseen


Maantiede (geografia) tutkii alueita maanpallon pinnalla ja alueellisia järjestelmiä.
Tieteiden kentässä maantiede sijoittuu luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden välimaastoon.

Yleismaantiede jakautuu luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen. Lähiaikojen merkittävin kulttuurimaantieteellinen tapahtuma Suomessa on ollut maamme liittyminen Euroopan Unioniin. Suomi on tullut mukaan Alueiden Eurooppaan, missä mantereen eri puolilla olevat seutukunnat hakevat paikkaansa Eurooppa-perheessä omin vahvuuksiinsa ja EU:n aluepolitiikkaan tukeutuen.

Tämä kurssi tarkastelee maantiedettä ihmisen näkökulmasta. Luonnon ja ihmisen välinen suhde on keskeisellä sijalla.

Internetixissä voit opiskella kulttuurimaantiedon kurssin (GE2) Ihminen ja ympäristö lisäksi luonnonmaantietoa (GE1) Toimiva maapallo -kurssilla sekä aluemaantieteellisen tutkielman tekoa kuntatutkielmakurssilla (GE5) .

©Internetix/Juha Kuusela 1997