Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Energiavarat


Perinteiset energialähteet


Maaöljy:

- 30 % maapallon energiankulutuksesta
- Riittävyys 30-40 vuotta
- Tärkeimmät esiintymät:
-- Lähi-Itä (50-60%)
-- USA
-- Venetsuela
-- Meksiko
-- Venäjä
- Syntynyt merenpohjaan painoneesta plankton-eliöistä korkeassa lämpötilassa ja paineessa n .1-70 milj. vuotta sitten.
- Tärkeä kemianteollisuuden raaka-aine.

Maakaasu:

- Vähän yli 20% maapallon energiankulutuksesta.
- Riittävyys 250-300 vuotta
- Tärkeimmät esiintymät:
-- USA
-- Venäjä
- Syntynyt samalla tavoin kuin maaöljy.
- Palaa puhtaasti ja täydellisesti

Kiivihiili:

- N. 30% maapallon energiankulutuksesta.
- Riittävyys satoja vuosia
- Tärkeimmät esiintymät:
-- Kiina
-- USA
-- Venäjä
- Syntynyt kasviaineksista n. 300 milj. vuotta sitten kovassa paineesssa ja lämpötilassa
- Saastuttaa

Ydinvoima
- N. 3% maapallon energiankulutuksesta.
- Riittävyys riippuu uraanin määrästä maankuoressa.
- Tärkeimmät uraaniesiintymät:
-- USA
-- Venäjä
-- Australia
-- Kanada
- Melko saastuttamaton, mikäli ei tapahdu onnettomuuksia.
- Vaikea jäteogelma.

Vesivoima

- N. 20% maapallon energiankulutuksesta.
- Uusiutuva
- Suurimmat kayttäjät:
-- USA
-- Kanada
-- Venäjä
-- Brasilia
- Saastuttamaton
- Tuhoaa ihmisten ja eläinten elinympäristöjä.


Vaihtoehtoisia energianlähteitä


- Tuulivoima
- Aaltovoima
- Vuorovesivoima
- Geoterminen energia
- Biomassaenergia
- Aurinkoenergia


©Internetix/Juha Kuusela 1997