Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Aluesuunnittelun tasot


Suunnittelussa erotetaan kolme tasoa:

- Kuntataso
-- Kuntatasolla aluesuunnittelusta huolehtii kunta itse. Jokainen kunta on velvollinen laatimaan alueelleen yleiskaavan. Lisäksi sen on tehtävä rakennuskaavat, asemakaavat sekä rantakaavat.
- Väliportaan taso
-- Väliportaan tasolla työskentelee seutukaavaliitto, joka laatii useita kuntia kattavia yleispiirteisiä maankäyttösuunnitelmia eli seutukaavoja.
- Valtakunnan taso
-- Valtakunnan tasolla toimii ympäristöministeriö, joka huolehtii valtakunnallisten alueiden käytön suunnittelusta.

©Internetix/Juha Kuusela 1997