Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Aluesuunnittelu - yleistä


Pyrkii ennakoimaan ja ohjaamaan tulevaa kehitystä määräalueilla

- Eli pyritään parantamaan ihmisen elämän laatua, tasapainottamaaan taloudellista kasvua, ratkaisemaan kaupungin ja sen liikenteen kasvun ongelmat sekä estämään ympäristön pilaantuminen ja luonnonvarojen liikakäyttö.


Aluesuunnittelu


- Aluesuunnittelu jaetaan kolmeen osaan:
-- Maankäytön suunnittelu ===> rakentaminen
-- Toimintojen suunnittelu ===> elinkeinot
-- Talouden suunnittelu
- Maankäytön suunnittelu koskee erialista rakentamista rakennuksista teihin, viemäreihin ja voimalinjoihin. Maankäyttö suunnitellaan aina jotain toimintaa varten.
- Toimintojen suunnittelu koskee puolestaan mm. asumista, elinkeinoja ja palveluita kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja kulttuuritoimintaa.
- Taloudellinen suunnittelu on välttämätöntä, jotta maankäytön ja eri toimintojen suunnitelmat voitaisiin toteuttaa. Näihin käytettävät varat määrätään yleensä kuntien tai valtion budjeteista. (ovat siis kiintesti sidottuna toisiinsa)

©Internetix/Juha Kuusela 1997