Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Aluepolitiikka


Julkisen vallan toimintaa, jolla tasapainotetaan alueellista kehitystä ja edistetään maan kaikkien osien kehittämistä.


Kehitysalueet


Kohteita, joihin aluepolitiikka kohdistuu, sanotaan kehitysalueeksi.

Kehityksen alueelliset erot johtuvat mm.

- Luonnonvarojen epätasaisesta jakautumisesta
- Ilmasto- ja maaperäoloista
- Sijainnista mm. liikenneyhteyksien suhteen.

©Internetix/Juha Kuusela 1997