Tämä materiaali on arkistoitu. Sisältöä ei enää päivitetä. Kaikki sisältö ei välttämättä ole saatavilla.

Sanasto

aavikko on kuivuuden tai kylmyyden takia lähes kasviton alue
absoluuttinen kosteus on ilman sisältämä vesimäärä g/m3
aglomeraatio on kaupunkisulautuma, kaupungistunut laaja alue
aikavyöhyke on pituuspiirien suuntainen, 15 astetta leveä vyöhyke, jolla on sama kellonaika
akklimatisoituminen on ilmastoon sopeutumista
alityöntövyöhyke on rintamalinja, missä kaksi litosfäärilaattaa törmää toisiinsa, ja tiheämpi laatta painuu alaspäin. Voi syntyä syvänmeren hautoja ja saarikaaria
aluemaantiede tutkii alueita maapallon pinnalla mahdollisimman monipuolisesti. Luonnonolojen ja ihmisten toiminnan tarkastelun pohjalta tehdään synteesi eli kokonaisesitys
aluepolitiikka aluepolitiikan avulla yhteiskunta pyrkii tasoittamaan alueellisia eroja ja poistamaan ongelmia
anoikumeeni on asumaton alue
arteesinen lähde syntyy, kun paineen alainen pohjavesi pulpahtaa pinnalle
asemakaava on kaupunkialueen maankäytön ja rakentamisen pysyvä suunnitelma
astenosfääri on maapallon vaipan keskimmäinen osa. Litosfäärilaatat kelluvat astenosfäärin pinnalla
asteroidi on Aurinkoa kiertävä säännöttömän muotoinen pikkuplaneetta (asteroidivyöhyke on Marssin ja Jupiterin välissä)
auringonpilkku on Auringon fotosfäärissa tummana erottuva, ympäristöään viileämpi kohta. Auringonpilkkujen synty liittyy Auringon magneettisiin muutoksiin
aurinkokunta muodostuu keskustähdestä Auringoista ja sitä kiertävistä planeetoista, asteroideista ja komeetoista
aurinkotuuli on Auringosta purkautuvien sähköisten hiukkasten virtaa
aurinkovuorokausi on Maan pyörähdysaika Auringosta nähden

basaltti on tummia laavakivilajeja
biodiversiteetti tarkoittaa eliöiden ja niiden elinympäristöjen moninaisuutta

CFC-kaasut ovat kloori-fluori-hiili-yhdisteitä, joiden sisältämä kloori tuhoaa otsonia
coriolisvoima on maapallon pyörimisestä johtuva näennäinen voima, joka muuttaa liikkeiden kulkusuuntaa pohjoisella pallonpuoliskolla oikealle ja eteläisellä vasemmalle

delta
on suisto
demografia
on väestötiedettä
demografisen transition malli on väestöllisen muuntumisen malli
dyyni on lentohiekkakinos, joka voi edelleen liikkua

eksogeeninen
on Maapallon pinnan ulkopuolella esiintyvä tapahtuma saa energiansa pääasiassa Auringosta, muokkaa maankamaraa (viite: Eksogenia)
ekosysteemi on eliöyhteisön ja elottoman luonnon tekijöiden muodostama toiminnallinen kokonaisuus
ektensiivinen viljely on suurilla pinta-aloilla tapahtuvaa viljelyä, missä tuotantopanokset hehtaaria kohti ovat alhaiset
El Niño on Tyynenmeren alueella esiintyvä ilmastohäiriö, millä on maailmanlaajuisia vaikutuksia
endogeeninen
on Maapallon pinnan sisäpuolella esiintyvä tapahtuma saa energiansa pääosin Maapallon sisältä (viite: Endogenia)
eroosio
on maanpinnan kulumista ja kulkeutumista pois

fissio on raskaiden atomiytimien (uraani) halkeamista, missä vapautuu energiaa
fossiiliset polttoaineet ovat eliöiden jäänteistä muodostuneita polttoaineita, kuten kivihiili, öljy ja maakaasu
fotosfääri on Auringon näkyvä pintakerros
freonit
on tuotenimi eräille CFC-yhdisteille
futurologia tutkii tieteellisin menetelmin tulevaisuutta
fuusioreaktio
on tähdissä (esim. Aurinko) esiintyvä ydinreaktio, missä vety-ytimet yhtyvät heliumytimiksi

galaksi on tähtijärjestelmä, johon kuuluu miljardeja tähtiä sekä tähtien välistä kaasua ja pölyä
geoidi on Maan todellinen muoto. Navoilta litistynyt ja hieman päärynän muotoinen
Greenwichin aika on sen aikavyöhykkeen aika, jonka keskellä O° pituuspiiri sijaitsee

halo on Linnunradan keskuspullistumaa ja levyä ympäröivä pyöreä osa, jossa on vanhoja tähtiä pallomaisina tähtijoukkoina.
hapan laskeuma syntyy rikkidioksidin ja typen oksidien muuttuessa sulfaateiksi tai rikki- ja typpihapoiksi.
hasardi on uhka, vaara tai riski, joka kohdistuu ihmisen elinympäristöön tai henkeen
hautavajoama on lohkoliikuntojen seurauksena syntynyt pitkittäisvajoama. Myös mannerlaattojen erkanemisvyöhykkeen repeämislaaksot ovat hautavajoamia
hedelmällisyysluku
on laskennallinen luku, kuinka monta lasta nainen synnyttää hedelmällisyyskautenaan (15-49 v)
hepoaste ovat n. 30. leveysasteen tienoilla päiväntasajan molemmin puolen sijaitsevat korkean ilmanpaineen alueet
horisontaalinen kytkentä vallitsee teollisuuden tuotantoprossesseissa silloin, kun useat eri valmistajat tuottavat jalostuarvoltaan samanarvoisia tuotteita, jotka kootaan yhteen
horsti on lohkoliikuntojen seurauksena syntynyt ympäriltään korkeampi siirroslohko tai lohkovuori
hyötöreaktori on fissioreaktori, minkä hyötysuhde tavalliseen fissioreaktoriin verrattuna on moninkertainen

ikäpyramidi kuvaa eri ikäluokkien kokoa sekä naisten ja miesten osuutta väestöstä
imeväisyyskuolleisuus ilmoittaa alle vuoden ikäisenä kuolleiden lasten osuuden vuoden aikana syntyneistä lapsista
intensiivinen viljely on maatalouden muoto, missä toimitaan pienillä pinta-aloilla, mutta tuotantopanokset hehtaaria kohti ovat suuret
ionosfääri n. 80 - 400 km korkeudessa ilmakehän kaasut ovat ionosoituneet ja heijastavat radioaaltoja
isostasia on maankuoren tasapainotila, missä litosfäärikerroksen palat kelluvat sitä korkeammalla, mitä kevyempiä ne ovat. Keveyteen vaikuttaa laatan paksuus ja tiheys

jähmettynyt kivilaji
on syntynnyt sulasta magmasta joko syvällä maankuoren sisällä (syväkivilaji) tai maanpinnalla (pintakivilaji)

kaava on karttamuodossa oleva suunnitelma alueen maankäytöstä ja rakentamisesta
kasvihuoneilmiö johtuu siitä, kun ilmakehän kasvihuonekaasut ( mm. Co2 ) estävät lämmön karkaamisen avaruuteen. Välttämätön elämän edellytys Maapalle. Lisääntynyt fossiilisten polttoaineiden käyttö on kuitenkin lisännyt kasvihuoneilmiötä huolestuttavasti (ilmastomuutokset).
kehämalli on yksi kaupungin rakennetta kuvaavista malleista. Toiminnot ovat sen mukaan järjestäytyneet liikekeskustan ympärille samankeskisiksi kehiksi
kemiallinen rapautuminen on kivilajien rapautumista veden ja siihen liuenneiden aineiden vaikutuksesta
kerrostulivuori on laattojen törmäysvyöhykkeellä sijaitseva vulkaanisten tuhka- ja laavakerrosten muodostama tulivuori. Purkaukset ovat normaalisti rajuja.
keskus on alueen keskeisellä paikalla ja tarjoaa alueelle palvelut
kesäpäivän seisaus (21.6) on päivä on pisimmillään pohjoisella pallonpuoliskolla. Aurinko paistaa kohtisuoraan kravun kääntöpiirille.
kevätpäiväntasaus
(21.3) on yö ja päivä ovat molemmat yhtä pitkät (12h) kaikkialla maapallolla. Aurinko paistaa kohtisuoraan päivänsasajalle
kilpialue on vanha ja vakaa peruskallioalue
kilpitulivuori on basalttisesta laavasta syntynyt loivarinteinen tulivuori. Esiintymät laattojen loittonemisvyöhykkeissä. Purkaukset rauhallisempia kuin kerrostulivuorilla
komeetta
on pyrstötähti. Kiertää Aurinkoa hyvin epikeskisellä, soikealla radalla
konurbaatio on kaupunkien yhteensulautuma
konvektiosade syntyy, kun ilmamassat kohoavat ja kosteus tiivistyy sateeksi
konvektiovirtaus
on ns. kiertovirtausta, mitä tapahtuu esim. maapallon vaipassa; Auringon pintaosissa tai merissä
korkeapaine
on normaalia korkeampi ilmanpaine
korona on Auringon fotosfäärin ulkopuolella oleva laaja kaasukehä. Myös linnunradan ympärillä oleva harvaa ja tuntematonta ainetta kutsutaan koronaksi
kumulatiiviset
vaikutukset ovat yksittäisten tapahtumien alkuunsa laittamia tapahtumaketjuja, joilla on suuri vaikutus joko positiivisesti (kumulatiivinen kasvu) tai negatiivisesti (kumulatiivinen taantuma)
kuolleisuus
on vuoden aikana kuolleiden maarä tuhatta asukasta kohden

lateriitti on sademetsien karu maannos, jossa on runsaasti rauta- ja alumiinioksideja
litosfääri
eli kivikehä muodostuu maankuoresta ja vaipan ylimmästä osasta. Mannerlaatat ovat litosfäärin paloja
luode
eli laskuvesi
luonnollinen väestönlisäys on se määrä, jonka verran alueen syntyneisyys on kuolleisuutta suurempi jonain ajanjaksona
lössi
tuulen kuljettamaa ja kasaamaa hienojakoista pölymaata

maankohoaminen tarkoittaa litosfäärin hidasta kohoamista Skandinavian sen jälkeen, kun maankamara vapautui mannerjään painosta
magmakivilaji
ks. jähmettynyt kivilaji
magneettikenttä on maapallon nestemäisen ytimen sähkövirtojen synnyttämää kenttä maapallon ympärille. Auringon magneettikenttä syntynyt sähköisesti varautuneiden kaasujen liikkeestä
makkarajärvi on joen mutkasta syntynnyt järvi, kun joenouma on oiennut (juoluajärvi)
malmi sisältää jotain hyödyllistä metallia (malmimineraalia) niin paljon, että sitä kannattaa luohia
map-pyörre
on matalapaineen alue, joka syntyy talvisin napojen yläpuolelle. Vaikuttaa otsonikadon syntyyn
massaliikunto tarkoittaa maankuoren pintaosien liikkumista painovoiman vaikutuksesta
matalapaine
on normaalia alempi ilmapaine
megalopolis on suurien konurbaatioiden ja/tai agglomeraatioiden muodostama yhtenäinen alue
meren keskiselänne
on litosfäärilaattojen loittonemiskohta Valtameressä. Sulaa kiviainesta pursuaa meren pohjalle ja keskiselänteet ovatkin selvästi muuta merenpohjaa elempänä
mesosfääri
on 50 - 80 km korkeudella oleva ilmakehäkerros
meteori
on tähdenlento, mikä syntyy meteoroidin jouduttua ilmakehään
meteoriitti on maahan pudonnut meteoroidi
meteoroidi on Aurinkoa kiertävä pieni taivaankappale
millibaari on ilmanpaineen yksikkö
monikeskusmalli
on kaupunkirakennetta kuvaava malli, missä yhden liikekeskuksen lisäksi on myös muita keskuksia
monokulttuuri on yhden kasvilajin jatkuvaa viljelyä alueella
musta aukko on alue avaruudessa, jossa painovoima on niin voimakas, että edes valo ei pääse sieltä pois. Arvellaan syntyneen suurimassaisen tähden luhistymisen seurauksena
muuttunut kivilaji syntyy, kun maankuoren muutoksissa osittain sulanut kivilaji kiteytyy uudelleen

negatiivinen poikkeama on liikennereittiin tehty poikkeama, mikä johtuu esim. luonnon esteistä
neutronitähti on suuren tähden voimakaasti säteilevä, luhistunut ydin
nomadismi
on paimentolaisuutta

oikumeeni on asuttu alue
orografinen sade syntyy, kun ilmamassojen kohotessa vuorten rinteillä ylöspäin
otsonikato esim. CFC-kaasujen vaikutuksesta tapahtuva otsonikerroksen oheneminen
otsonikerros sijaitsee 15 - 50 km korkeudessa. Suojelee Maapalloa Auringon UV-säteilyötä

P-aallot ovat pitkittäisiä maanjäristysaaltoja
paikallisaika on kunkin pituuspiirin todellinen aika. Määräytyy Auringon mukaan
pasaatituulet ovat hepoasteilta päiväntasajalle puhaltavia tuulia koillis- ja kaakkoispasaati
pendeliliikenne on työmatkaliikennettä
peneplaani on pitkäaikaisen eroosion tasaiseksi kuluttamaa maanpintaa lähellä merenpinnan tasoa. Esim. Suomi on pääosiltaan peneplaania
pinta-aallot ovat maanjäristysaaltoja, jotka leviävät pitkin maan pintaa ja aiheuttavat usein tuhoja
planeetta on Auringon tai muun tähden kiertolainen
podsoli
havumetsävyöhykkeen maannos
polaaririntama on n. 60. leveysasteiden tienoilla sijaitseva kylmien ja lämpimien ilmamassojen kohtauspaikka, missä esiintyy syklomitoimintaa
positiivinen poikkeama on liikennereittiin tehty poikkeama, mikä lisää liikennemäärää
primaariaallot P-aallot
protuberanssi on Auringon fotosfääristä purkautuva laaja kaasukieleke
punainen jättiläinen on tähden kehitysvaihe, jolloin vedyn loppuminen käynnistää sisäosien kutistumisen, jonka seurauksena käynnistyy voimakas fuusioreaktio, mikä työntää tähden ulkokuoren kauas alkuperäisestä asemasta
puolinomadismi on puolipaimentolaisuutta

rakennuskaava ohjaa rakentamista taajamissa
rantakaava on loma-asutuksen järjestämistä varten laadittava kaava
Richterin asteikko on logaritminen asteikko, mikä ilmoittaa maanjäristyksen voimakkuuden

S-aallot ovat poikittaisia maanjäristysaaltoja, jotka eivät läpäise Maan ydintä
sedimentti on maalajikerrostuma
sektorimalli on kaupungin rakennetta kuvaava malli, jossa toiminnot ovat järjestäytyneet keskuksen ympärille sektoriksi
sekundaariaallot ks. S-aallot
seutukaava on useita kuntia koskeva yleispiirteinen maankäyttön suunnitelma
stratosfääri on troposfäärin yläpuolella oleva ilmakehän kerros. Ulottuu 80 km asti
sukkesio on kasvillisuuden ja eläinmistön vähittäinen muuttuminen
supernova on räjähtävä jättiläistähti
syklonit ovat polaaririntamassa syntyviä liikkuvia matalapaineita
syntyneisyys
on vuoden aikana syntyneiden määrä tuhatta asukasta kohden

taifuuni
trooppinen pyörremyrsky Aasiassa
talvipäivänseisaus
(21.12) päivä on lyhimmillään pohjoisella pallonpuoliskolla. Aurinko paistaa kohtisuoraan kauriin kääntöpiirille
Tellus on maan tähtitieteellinen nimi (viite: Tellus)
tornadot
ovat Pohjois-Amerikan mantereen pöyrremyrskyjä
tsunamit ovat hyökyaaltoja, jotka syntyvät mannerlaattojen maanjäristysten tai tulivuorenpurkauksen seurauksesta
tähtivuorokausi
on maan pyörähdysaika johonkin muuhun tähteen kuin Aurinkoon nähden
täysnomadismi on täyspaimentolainen

U-laakso
on liikkuvan jään kuluttama, poikkileikkaukseltaan U-kirjaimen muotoinen laakso
Uusiutumattomat luonnovarat
ovat maankamaran ehtyviä luonnonrikkauksia (kuten malmit)
Uusiutuvat luonnonvarat ovat peräisen luonnon ekosysteemistä

V-laakso on veden kuluttama, poikkileikkaukseltaan V-kirjaimen muotoinen laakso
vadi on ajoittain kuiva joenuoma aavikolla
vaihettumisvyöhyke on keskustaa ympäröivä, sen kanssa monipuolisessa vuorovaikutuksessa oleva alue
vertikaalinen kytkentä
on niiden teollisuuslaitosten välillä, joissa tuote on jalostusarvoltaan nousevassa sarjassa
vetotekijät
ovat muuttoa lisääviä tekijöitä
vuoksi
eli nousuvesi
väentiheys on asukkaiden määrä pinta-alayksikköä kohden
väestöllisen
muuttumisen malli kuvaa syntyneisyyden ja kuolevaisuuden kehitystä vaiheittain
väestönkasvun viive on syntyneisyyden alenemisesta huolimatta pitkään jatkuva väestönkasvu

yleiskaava on kunnan tai osan rakentamisen tai maankäytön ohjeeksi laadittu suunnitelma

zeniitti taivaanlaen korkein kohta
zeniittisade
on tropiikissa esiintyvä, Auringon korkeinta asemaa, seuraava sade


Lisää puuttuva käsite

Eikö etsimäsi sana löytynyt ?
Laita siitä tieto oppimateriaalin tuottajalle !

©Internetix/Juha Kuusela 1997 Juha Kuusela